Lietuvos DAAD klubas

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Klubas Įkūrimas

Įkūrimas

E-mail Print PDF

Įkurtas Lietuvos DAAD klubas

2003 m. sausio 24 dieną Vilniaus universiteto Senato posėdžių salėje į seminarą susirinko kelios dešimtys buvusių DAAD (Vokietijos Akademinių mainų tarnybos) stipendininkų. Šio seminaro pagrindinis tikslas buvo įkurti Lietuvos DAAD klubą, kuris ne tik suburtų buvusius DAAD stipendininkus, bet ir padėtų visos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, norintiems gauti DAAD stipendiją ir studijuoti Vokietijos aukštosiose mokyklose. DAAD stipendija – tai unikali galimybė įvairių šalių studentams nuvykti į Vokietiją ir pagilinti savo vokiečių kalbos bei studijuojamos specialybės žinias.

Šiame seminare, kurį iškilmingai atidarė jo iniciatorius prof. Vaidotas Kažukauskas, dalyvavo ne tik buvę DAAD stipendininkai, bet ir garbūs svečiai: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Alexander von Rom, Lietuvos Respublikos Seimo narys prof. Justinas Karosas, Goethe’s Instituto Vilniaus filialo direktorius dr. Martin Wälde, Vilniaus universiteto prorektorius akademikas Juozas Vidmantis Vaitkus, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus ir kiti.

Prof. V. Kažukauskas įžanginėje kalboje nurodė ir svarbiausią Lietuvos DAAD klubo tikslą: padėti jauniesiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, teikti jiems informaciją apie DAAD stipendijas, pasidalyti įgyta patirtimi bei ryšiais su įvairiomis Vokietijos aukštosiomis mokyklomis. Seminaro svečiai džiaugėsi idėja įkurti Lietuvos DAAD klubą ir ją sveikino. VFR ambasadorius Lietuvoje dr. A. von Rom pavadino tą dieną istorine diena, tinkančia į šį istorinį laikmetį: Europos ryšiai tvirtėja, Lietuva jau baigė stojimo į Europos Sąjungą derybas ir greitai taps pilnateise jos nare ir šio klubo įkūrimas – tai dar vienas žingsnis stiprinant Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimą. Ambasadorius pabrėžė, kad besivienijančiai Europai svarbu bendrauti, keistis moksline, kultūrine ir kitokia patirtimi, todėl svarbu studijuoti kitose šalyse. Svarbiausias bendravimo įrankis yra kalba, ji yra ir mąstymo įrankis. Idėja tampa idėja tik tuomet, kai ji suformuluojama, o tam būtina kalba. Baigdamas savo kalbą ambasadorius palinkėjo klubui sėkmės ir pažadėjo kiek galėdamas jį paremti. 

valdyba
DAAD klubo nariai ir naujai išrinktoji klubo valdyba (sėdi priekyje) Vilniaus universiteto Senato posėdžių salėje

Goethe’s instituto Vilniaus filialo direktorius dr. Martin von Wälde seminare trumpai pristatė Goethe’s instituto veiklą Lietuvoje ir jo tikslus. Goethe’s institutas siūlo įdomią kultūrinę programą, rūpinasi vokiečių kalbos platinimu Lietuvoje bei teikia informaciją apie Vokietiją. Būsimųjų DAAD stipendininkų kandidatūras institutas apsvarsto kartu su Vokietijos ambasada. Dr. Martin von Wälde pateikė ir savo pasiūlymus: organizuoti tarptautinius seminarus ir kviesti į juos svečius ne tik iš Vokietijos, bet ir iš kitų Europos šalių, dalintis patirtimi ir diskutuoti svarbiais klausimais. Tuo jis tarsi pratęsė ambasadoriaus mintį, kad Europai būtina bendrauti ir vis labiau vienytis. Goethe’s institutas linki klubui sėkmės ir mielai bendradarbiaus,- sakė dr. Martin von Wälde.

Seimo narys J. Karosas džiaugėsi, kad daug Lietuvos studentų jau yra gavę DAAD stipendiją ir turėjo galimybę studijuoti Vokietijoje. Kartu jis pareiškė susirūpinimą, kad dėl sumažėjusio gimstamumo Lietuvoje ateityje sumažės ir studentų skaičius. Jis kalbėjo ir labai svarbia tema: apie aukštojo mokslo finansavimą. Lietuvoje dabar tai opi problema, ypač po to, kai buvo nutarta, kad visi studentai už mokslą moka vienodą mokestį ir nebeliko studentų, mokančių didelį mokestį, kuris nemažai papildydavo universitetų biudžetus. Seimo narys pareiškė, kad vienintelis šios problemos sprendimo būdas – mokslo institucijų reorganizavimas. Vakaruose mokslą finansuoja ne tik valstybė, bet ir verslas, tačiau Lietuvoje tai kol kas dar neįmanoma, todėl Seimo narys džiaugėsi Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Vokietijos parama. J. Karosas sveikino sprendimą įkurti Lietuvos DAAD klubą ir toliau stiprinti Lietuvos ir Vokietijos ryšius.

Prorektorius J. Vaitkus kalbėjo apie Lietuvos ir Vokietijos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą ir apie Lietuvos studentus, kuriems DAAD skiria stipendijas atlikti įvairiems tyrimams. Vaitkaus nuomone, Lietuvos ir Vokietijos universitetai turėtų dar glaudžiau bendradarbiauti, kad grįžę iš Vokietijos studentai galėtų pratęsti savo tyrimų programas Lietuvoje.

Mokslo ir švietimo viceministras R. Vaitkus pastebėjo, kad Lietuva jau nemažai pasiekė, pritaikydama savo šalies mokslo sistemą prie kitų Europos šalių mokslo sistemų ir tuo supaprastindama bendradarbiavimą su šiomis šalimis. Šiuo metu Lietuvoje yra trijų pakopų studijos kaip ir kitose Europos šalyse: bakalauro, magistro ir daktaro studijos. Lietuvoje įdiegta ir kreditų sistema, kurios dėka užsienyje studijuoti dalykai įskaitomi ir Lietuvos aukštosiose mokyklose. Viceministras pateikė ir keletą skaičių apie mokslo finansavimą, mokytojų ir dėstytojų išsilavinimą bei vidutinį jų amžių. Daugiausia Lietuvos studentų vyksta studijuoti į Vokietiją, iš Vokietijos į Lietuvą taip pat atvyksta studentų, tačiau dar nedaug. Jis išreiškė viltį, kad ateityje šis skirtumas sumažės.

Po įdomių ir informatyvių svečių pasisakymų vyko diskusijos, o seminaras buvo užbaigtas organizacinių klausimų aptarimu. Prof. V. Kažukauskas pasidalino savo įspūdžiais, kaip jam sekėsi į seminarą suburti buvusius DAAD stipendininkus, kurių adresus jis gavo iš DAAD. Jo studija parodė, kad daugiausiai į Vokietiją studijuoti važiuoja germanistai, o tarp universitetų pirmauja Vilniaus universitetas. Daug studentų išvyksta ir iš KTU.

Seminaro dalyviai aptarė Lietuvos DAAD klubo įstatus, išrinko klubo pirmininką (juo tapo seminaro iniciatorius prof. V. Kažukauskas) bei 7 narių valdybą. Buvo išvardinti ir pagrindiniai klubo tikslai: stiprinti Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos ryšius, palaikyti ryšius su DAAD ir Vokietijos ambasada, skatinti ryšius su buvusiais DAAD stipendininkais bei remti ir konsultuoti jaunuosius studentus, norinčius pateikti paraiškas DAAD stipendijai gauti. Prof. V. Kažukauskas paragino visus klubo narius padėti Lietuvos studentams, konsultuoti juos bei pasidalinti jau įgyta patirtimi bei ryšiais su Vokietijos aukštosiomis mokyklomis. Visi studentai, pageidaujantys informacijos apie DAAD skiriamas stipendijas bei galimybes ją gauti, kviečiami kreiptis į žemiau išvardintus klubo valdybos narius pagal atitinkamą aukštąją mokyklą ir specialybę. Aišku, DAAD klubas į Vokietiją tikrai neišsiųs, kadangi kandidatų atranka vyksta Vokietijoje, bet visi klubo nariai jums noriai padės ir patars.

Po seminaro Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Lietuvoje dr. Alexander von Rom pakvietė buvusius DAAD stipendininkus bei seminaro svečius į priėmimą savo rezidencijoje Turniškėse, kur buvo tęsiamos diskusijos apie Lietuvos DAAD klubo įkūrimą bei jo planus, buvę DAAD stipendininkai dalijosi savo įspūdžiais.

Reikėtų padėkoti klubo pirmininkui ir visiems buvusiems DAAD stipendininkams už ryžtą ir gerus norus, kurie juos subūrė ir paskatino įkurti klubą, kuris ypač bus naudingas jauniesiems mūsų aukštųjų mokyklų studentams, dar tik pradedantiems savo studijas ir ieškantiems vyresniųjų patarimų, patirties bei pagalbos. Tikėkimės, kad šis klubas suvienys mūsų jaunąją kartą ir vyresniąsias kartas ir šis bendradarbiavimas duos gražius vaisius.

 

Jolanta Ježauskaitė